0748.854.285

TELEFON

contact@birouldeasigurari.ro

EMAIL

0748.854.285

WHATSAPP

Hai să construim un plan de asigurare care ţi se potriveşte

Completează câmpurile de mai jos şi vei fi contactat de un specialist al Biroului de Asigurări.

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale conform Regulamentului (UE) Nr. 679/20161

Acesta nota de informare este intocmita in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dvs. cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire atat la modalitatile de prelucrare ale datelor dvs. cu caracter personal („Datele personale”), cat si in ceea ce priveste acordul dvs. de prelucrare a acestora in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

1.OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea2 Datelor personale se va face de catre societatea MUTUAL GARANT SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in strada Aleea Mirea Mioara Luiza, Nr 4, Bl 20, Sc 1, Et. 2, Ap. 11, Sector 4 – Bucuresti, telefon 0748854285, e-mail: contact@birouldeasigurari.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12401/10.2014 avand cod unic de inregistrare 33732673, Cod RAJ 402602 („Societatea”), în calitate de operator de date cu caracter personal. In acest sens mentionam ca Societatea desfasoara exclusiv activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe, serviciile de asigurare/reasigurare urmand a fi prestate efectiv de catre societatile de asigurare/reasigurare din Uniunea Europeana.

Citeşte mai mult: Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal