Acest produs de asigurare este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, impusa de lege. Contractul de asigurare RCA este reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si de Norma ASF 20 /2017 privind asigurarile auto din Romania.
Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale prevazute in actele normative in vigoare. Exceptie de la incheierea unui Contract RCA fac persoanele fizice sau juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce deriva din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei se pot asigura facultativ.
Prin asigurare se acopera prejudiciile dovedite suferite de terte persoane in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.RCA. Fara a se depaşi limitele de raspundere prevazute in Contractul RCA şi in condiţiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a Contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri in bani pentru:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte;
 • costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;
 • prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii păgubitului;
 • cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul accidentului dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.
 • cheltuieli de judecată și/sau aferente soluționării alternative a litigiului pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului oriconducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.

Acest produs este o asigurare facultativa auto si ofera protectie pentru cele mai frecvente riscuri ce pot provoca daune autovehiculului pe care il detineti.
Asiguratorul CASCO acorda despagubiri pentru:

 • ciocniri, loviri, izbiri, zgarieri, caderi, caderi de corpuri pe autovehicul, derapari, rasturnari,inundatie, incendiu;
 • vandalism, riscuri civile, avarii produse in parcare de autori necunoscuti, substante chimice sau corozive;
 • furt sau tentativa de furt;
 • asistența rutiera dupa un accident (tractarea autovehicului avariat);
 • acoperirea pierderii / furtul cheilor;
 • daunele produse exclusiv suprafetelor vitrate;
 • daune produse ca urmare a circulatiei pe drumuri inundate.

Este o asigurare complexă ce îți oferă servicii de asistenţă rutieră.
Se acoperă servicii de asistență rutieră pentru evenimente care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
Au ca urmare imposibilitatea deplasării prin forța proprie a autoturismului sau îl aduc într-o stare ce nu îi mai permite deplasarea în condițiile respectării legislației rutiere;
Constau în:
– Accidente în care a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare;
– Defecțiuni tehnice.

Sunt acoperite următoarele cheltuieli:

 • Tractare și transport;
 • Autovehicul la schimb;
 • Depanare.

Este o asigurare facultativă pentru tramvaie.
Se asigură tramvaiele pentru daune produse acestora în timpul parcării (garării) lor în depouri sau în timpul deplasărilor efectuate de acestea pe liniile de tramvai din interiorul localităților.
Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea autovehiculului asigurat produse de riscuri precum:

 • Coliziuni cu alte vehicule, autovehicule sau corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul tramvaiului asigurat;
 • Deraierea tramvaiului;
 • Alunecări sau surpări ale căii de rulare, prăbușiri ale podurilor sau pasajelor;
 • Incendiu, carbonizare totală sau parțială, topire, afumare sau pătare cu fum, degajare de gaze sau vapori în urma incendiului, trăsnet, explozie;
 • Căderi și răsturnări;
 • Căderea de corpuri;
 • Cutremur de pământ și incendiul și/sau explozia ce urmează cutremurului, alunecare și prăbușire de teren;
 • Riscuri atmosferice (furtună, grindină, inundație, viitură, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață, avalanșă de zăpadă).

Aceasta este o asigurare prin care sunt acoperite pagubele materiale produse materialului rulant asigurat (locomotive, vagoane de călători şi marfă, garnituri de metrou, etc. precum şi echipamentele suplimentare ale acestora).
Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • coliziuni, ciocniri, loviri, izbiri);
 • deraiere;
 • căderi, răsturnări, alunecări/ surpări ale terasamentului, prăbușiri ale podurilor/tunelurilor;
 • operațiuni de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din materialul rulant asigurat;
 • ncendiu, trăsnet, explozie, fenomene atmosferice, riscuri catastrofice (cutremur,
 • inundație, alunecări şi/sau prăbuşiri de teren);
 • Vandalism;
 • Furt.

Aceasta este o asigurare prin care sunt acoperite pagubele produse ambarcațiunilor care navighează pe Dunăre, ape interioare navigabile, precum şi pe mare.
Asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea sau avaria ambarcațiunilor,folosite în scop personal recreativ sau pentru închiriere sau navlosire, atât în exploatare, cât și dezarmate ca urmare a:

 • riscurilor mării, râurilor, lacurilor sau ale altor ape navigabile interioare;
 • incendiu; aruncare peste bord (jettison);
 • piraterie; cutremur; trăznet; explozie;
 • contactului/coliziunii cu aeronave sau obiecte similare şi obiecte care cad accidental din ele, mijloace de transport terestre, instalaţii şi/sau alte echipamente portuare sau docuri, sau orice alt obiect fix sau plutitor de orice fel;
 • răspunderea pentru coliziuni;
 • avarii accidentale produse la motor;
 • asigurarea pe timpul transportului;
 • mutarea epavei;
 • accidente persoane.