VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI www.birouldeasigurari.ro

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si MUTUAL GARANT SRL (partener Risk Control Insurance and Reinsurance Broker) va da dreptul de a utiliza platforma www.birouldeasigurari.ro. Puteți utiliza platforma www.birouldeasigurari.ro numai în conformitate cu acești termeni și condiții. Serviciile oferite prin www.birouldeasigurari.ro pot fi modificate ulterior, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi functii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând, orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) “Art. 7: Validitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”

Prin folosirea platformei www.birouldeasigurari.ro vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi www.birouldeasigurari.ro.

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră personal sau în numele unei entitaţi (în continuare numita „Utilizator”), şi MUTUAL GARANT SRL (partener Risk Control Insurance and Reinsurance Broker). (în continuare „Operatorul”), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei www.birouldeasigurari.ro.

Platforma www.birouldeasigurari.ro nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA OFERITA DE www.birouldeasigurari.ro.

DEFINIŢII

În prezentul Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, prin definiţie următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

„Cont de Utilizator” – înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul platformei www.birouldeasigurari.ro; „Date cu caracter personal” – înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email; Formular” – înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe www.birouldeasigurari.ro, care trebuie să fie completat de catre Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare; „Furnizor” – înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare; „Informaţii pentru înregistrare” – înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar); „Operator” – înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar); www.birouldeasigurari.ro – înseamnă pagina de web intitulată „www.birouldeasigurari.ro” , platforma pentru smartphone și soluția pentru alte terminale mobile, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web www.birouldeasigurari.ro şi revizuirile vor fi afişate cronologic. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postată pe website devine efectivă imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, www.birouldeasigurari.ro sau Serviciile Operatorului cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi facut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.

COTAȚIE PREȚ

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse pe site-ul www.birouldeasigurari.ro vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în site-ul www.birouldeasigurari.ro prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare pe care MUTUAL GARANT SRL (partener Risk Control Insurance and Reinsurance Broker) le poate utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către ASF împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.

COMENZI, MODALITATE DE PLATĂ ȘI FACTURARE

Toate Comenzile sunt efectuate online. După înregistrare, un Utilizator poate selecta polițele de asigurare dorite şi plasa o comandă online. Comanda este redirecţionată către Furnizorul vizat, care confirmă primirea şi acceptă comanda respectivă sau indică faptul că acea Comandă nu poate fi acceptată parţial sau integral. Confirmarea este redirecţionată către Utilizator şi polițele pentru care a fost acceptată Comanda sunt emise și livrate direct de către Operator, la adresa indicată de Utilizator în Formular. Politele de asigurare de calatorie si cele de locuinta se livreaza electronic, via e-mail.

ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi site-ul www.birouldeasigurari.ro pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Site-ul www.birouldeasigurari.ro este destinat doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 • extragere sistematică de date de pe site-ul www.birouldeasigurari.ro pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Operatorului;
 • a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;
 • angajare în activităţi nepermise pe un suport al site-ul www.birouldeasigurari.ro ori conectare neautorizată la site-ul www.birouldeasigurari.ro;
 • angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;
 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul www.birouldeasigurari.ro, pentru reţelele sau serviciile care au legătură site-ul www.birouldeasigurari.ro;
 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
 • utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;
 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ul www.birouldeasigurari.ro în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
 • folosirea Serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering” a oricărui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul www.birouldeasigurari.ro;
 • utilizarea site-ul www.birouldeasigurari.ro într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

LIVRARE

Polița de asigurare RCA poate fi livrată pe teritoriul României cu un termen de livrare de maxim 72 ore. Comenzile primite de luni pana vineri după ora 18:00 și în weekend, vor fi procesate astfel:

 • în cazul plății cu cardul ONLINE, polițele se vor trimite pe email
 • în cazul plății la livrare (ramburs), polițele vor fi procesate în funcție de disponibilitatea operatorilor noștri.

Prin urmare, comenzile primite de luni pana vineri după ora 18:00 și în weekend vor fi transferate curierului in ziua urmatoare pentru comenzile de luni pana joi dupa ora 18, iar pentru comenzile dupa ora 18 si weekend vor fi transferate curierului luni.

ANULARE POLIȚĂ

Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA care a fost emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există o altă poliță RCA în vigoare. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei polițe noi. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

POLITICA DE RETUR

Conform legislatiei in vigoara in domeniul asigurarilor si a OUG 34/2014 Art 16 care reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9-15 din OUG 34/2014 urmatoarele:

 1. a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 4. d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 6. g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 7. h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 8. i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 9. j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 10. k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 11. l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 12. m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Astfel, polita de asigurare RCA NU pot fi anulata , iar prima de asigurare NU poate fi returnata.

Restituirea primei de Asigurare pentru polita de asigurare RCA se poate face doar in cazul instrainarii autovehiculului pentru perioada ramasa din Asigurare conform calculului pro-rata si cu conditia sa nu fi existat solicitari de despagubire in baza politei de Asigurare RCA.

Solicitarea/cererea de restituire se poate face prin intermediul www.birouldeasigurari.ro – parte aMUTUAL GARANT SRL (partener Risk Control Insurance and Reinsurance Broker) sau direct catre asiguratorul emitent.